Общи условия

ОТНОСНО ДОГОВОРИ МЕЖДУ ТОПМЕБЕЛИ ЕООД И КЛИЕНТИ

Срокът за изработка на мебели по договор е 60 работни дни освен ако не е уговорено и отбелязано в договора друго.

Срокът на договора започва да тече от датата на платен аванс, за такава се счита датата на фискалния документ, удостоверяващ плащането.

След изтичането на срока за изработка и след заплащане на остатъка по договора се уговаря удобен и за двете страни ден за монтаж на мебелите.

Промени в графа “Артикул” и допълнения по договора се правят с лично посещение в офиса срещу подпис или чрез електронна поща с адрес topmebelivarna@abv.bg като цената се актуализира към момента на промяната, договорът и проектът се подновяват, анулират всички предходни договори и проекти и задължително трябва да се получи писмено одобрение от клиента по новия проект. След всяка промяна в графа "Артикул" и допълнение по договора срокът на договора започва да тече от датата на писменото одобрение от клиента.

За случаите, в които има подписан договор, но няма платен аванс до 1 седмица след подписването му - договорът се счита за анулиран.

За неполучена стока до 30 дни след крайния срок по договора фирмата не носи отговорност. Аванс не се възстановява.

Фирмата запазва правото си да публикува снимки на изработените и монтирани от нея мебели в интернет пространството.

Фирмата извършва експресна услуга - изработка за 20 работни дни като се заплащат допълнително 15% върху крайната сума на договора.

При забавяне фирмата дължи законова неустойка върху сумата на договора /само за мебелите/ 0.1% на ден, но не повече от 10%.

При промоция за месеца, в който клиент е направил поръчка е задължително да се посочи избраният подарък - модел, цвят в деня на подписване на договора за поръчка на мебели. Ако това не се случи - фирмата счита, че клиентът се е отказал от месечната промоция.

Фирмата осигурява доставката на мебелите до входа на блока/къщата, освен ако друго не е изрично отбелязано в графа „Монтаж“.

Цената на транспорта не е включена в цената на стоката, освен ако не е изрично отбелязано друго в графа “Транспорт”.

ОТНОСНО НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ

Стандартни размери на кухня са:

  • долен ред височина 75 см без крака, дълбочина 53 см+2 см вратичка, крачета 10 см височина
  • термоустойчив плот 38 мм дебелина
  • термоустойчив гръб 60 см височина
  • горен ред шкафове 72 см височина, дълбочина 28см+2см вратичка, стандартно с 1 брой рафт.

Всички части без дръжка - наричаме за краткост “корпус”, всички части с дръжка - “врата”. Корпусът и всички видими страници са в бял цвят с дебелина на плоскостта от 18 мм.

Пантите са с плавно прибиране, като е възможно при някои вратички по преценка на монтажника да се поставят и панти с неплавно прибиране.

За чекмеджетата се използват съчмени водачи на 450 мм или 500 мм с пълно изтегляне. Могат да бъдат заменени с водачи с плавно затваряне - 15 лв на комплект водачи.

Дъната на чекмеджетата и гърбовете на шкафовете са от бял хдф.

Всички сглобки се правят с винтове, като ако не е допълнително уточнено се прикриват с капачета в съответен цвят или се поставя допълнителна страница - по преценка на конструктора.

Хидролайсните са стандартни - PVC с вътрешни и външни ъгли и тапи, цвят сив. Клиентът може да избере и закупи хидролайсна, различна от стандартната, която след консултация с монтажника да бъде поставена при монтажа на кухнята.

Дръжките са стандартни - 128 или 96 мм междуцентрие, метални, тип “пура”. Клиентът може да избере и закупи дръжки, различни от стандартните, които след консултация с монтажника да бъдат поставени при монтажа на кухнята.

Монтажът се осъществява посредством L-носачи/планки.

Връзките между частите на плота се прави с алуминиев конектор.

Цокълът е от цвета на корпуса.

Повдигащите се врати са с газови амортисьори.

Стъклените врати могат да бъдат с пълно изрязване или сглобени чрез снаждане на 8 см профил - по преценка на конструктора.

Гардероби с нормално отваряеми врати стандартно се изработват с корпус 55 см.

Гардероби с плъзгащи се врати стандартно се изработват с корпус от 60 см.

Когато гардеробът се доставя и монтира цял е необходимо между него и тавана на помещението да има най-малко 18 см разстояние.

Когато гардеробът е с надстройка или е на няколко части и се сглобява на място - между него и тавана на помещението да има най-малко 5 см разстояние.

При поръчка на мебели с мембранни врати да се има предвид, че размерите на вратите се снемат след изработката и монтажа на корпуса.

При поръчка на принт-стъкла може да се наложи снемане на размери след изработка и монтаж на корпуса.

Гаранция за механизми - 1 година, отнася се само за производствени дефекти.

Рекламации за поръчаните мебели и стъклените детайли се приемат при доставката на стоката - в писмен вид, изпратени на електронната поща на фирмата - topmebelivarna@abv.bg.

Фирмата не носи отговорност за дефекти, причинени от открит огън, късо съединение, пожар, наводнение, неправилна експлоатация на мебелите, която може да причини механични дефекти.

ОТНОСНО УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ, МИВКИ, СМЕСИТЕЛИ И ПРИНТ-СТЪКЛА

Ел. уреди и мивки, закупени от фирмата се инсталират безплатно - при условие, че са изпратени техническите им спецификации и монтажни схеми на електронния адрес на фирмата topmebelivarna@abv.bg. НЕ се свързват към ВиК и ел. мрежа!

Принт-стъкла, закупени от фирмата се монтират безплатно - след като са известни точните размери и точното разположение на отворите за контакти. НЕ препоръчваме поставяне на принт-стъкла при наличие на открит огън в кухнята - газови котлони!

Фирмата не се ангажира с вграждане на уреди втора употреба, уреди, които не са предварително съгласувани и описани в договора, както и с уреди, за които клиентът не е изпратил техническа спецификация на електронната поща на фирмата topmebelivarna@abv.bg.

Фирмата няма ангажимент за монтаж на електроуреди, оборудване и ВиК, закупени от другаде, както и за разпробиване на отвори за аспирация в стена или комин.

Фирмата не се ангажира с вграждане и поставяне на врати пред уреди, които са свободностоящи.

Ел. уреди, мивки, смесители и принт-стъкла, закупени от фирмата се заплащат в 100% размер в деня на поръчката им.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ

Клиентът е длъжен да упомене преди монтажа къде да се разпробият отвори за дръжки, витрокерамичен плот, мивка и ел. контакти. Ако това не е упоменато, разпробиването става по осмотрение на монтажника според възприетите стандарти и както позволява конкретната ситуация.

Клиентът носи отговорност за неравности и кривини по повърхностите.

Възможно е да се наложи изрязване на място на отвори в шкафове и плотове, което може да предизвика запрашаване на помещението - удачно е всички мебели и техника да бъдат предварително покрити от клиента.

Фирмата запазва правото си да откаже монтаж когато липсват нормални условия за работа и нормално подаване на ел. енергия от мрежата /например когато електричеството се подава от агрегат/, когато са налице неравности и кривини по повърхностите, при наличие на стърчащи кабели, тръби и други елементи от стените и пода, когато стената е с дебелина под 8 см!